Referat af møde 2. juli 2024

Fremmødte

Fuldtallig: Jesper Lillesø, Søren Nedergaard, Jesper Yde Knudsen, Niels Jacobsen og Steen Frøslev

Referat:

 1. Velkommen
 2. Opfølgning på antal underskrifter
  • Der er ikke kommet flere underskrevne Tilslutningsaftaler. Dvs vi har stadig kun 21 stk
  • Deadline (nummer 2) var 1/7-2024. Så ifølge aftalen, er aftalerne nu ugyldige, da vi ikke nåede op på 40 stk underskrifter.
 3. Hvad gør vi nu
  • Vi fortsætter, men venter med at sætte en ny deadline
  • Vi skal have indkaldt til et nyt borgermøde efter sommerferien
  • Der skal sendes et nyhedsbrev ud (Steen)
  • De der har underskrevet skal kontaktes direkte om at vi ikke kom i mål.

Referent Jesper Lillesø