Referat af møde 21. maj 2024

Fremmødte:

Jesper Lillesø, Jesper Yde Knudsen og Steen Frøslev

Fraværende: Søren Nedergaard og Niels Jacobsen

Referat:

 1. Velkommen
 2. Opfølgning på underskrifter på Tilslutningsaftale
  1. Vi har dags dato 21 underskrifter, hvilket er langt fra de 40 som er minimum for at få projektet i gang.
  2. Der har været både underskrifter fra besøg, men også fra aftener i forsamlingshuset
  3. Vi kan se på listen over potentielle andelshavere, at der stadig er husstande vi mangler svar fra (både positivt og negativt)
  4. Bestyrelsen ønsker at give det gode projekt en chance mere
 3. Plan for at nå i mål
  1. Ny deadline for underskrift: 1/7
  2. Vi skal rundt til de som ikke har sagt ja eller nej, og få et klart billede af tilslutningen (Alle bidrager)
  3. Vi vil være til stede ved indvielse af stier (1/6) og sommerhygge (8/6) 
  4. Der vil være 2 dage i forsamlingshuset, hvor man kan komme forbi (Steen booker)
   • 11/6 +18/6
   • Begge dage i tiden 16.00-17.30 og 19.30-20.30
  5. Der produceres en flyer til at dele rundt (Jesper L)
   • Med datoer
   • Med tilbud om prisberegning
   • Og vi har aftale og takstblad klar
  6. Der sendes mail til de som allerede har skrevet under. (Jesper L)
  7. Der laves en ny udgave af Tilslutningsaftalen og Takstblad, som afspejler de nye datoer. Dertil laver vi et tillæg for de som allerede har skrevet under. (Jesper L)
  8. Der skal laves en endelig ansøgning til Menighedsrådet om brug af jorden syd for kirken. (Jesper L)
  9. Der skal skrives til udlejere (Jesper L)

Referent Jesper Lillesø


Comments

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *