Referat af møde 17. april 2024

Fremmødte

Fuldtallig: Jesper Lillesø, Søren Nedergaard, Jesper Yde Knudsen, Niels Jacobsen og Steen Frøslev

Referat:

 1. Velkommen
 2. Opfølgning på sidste møde
  1. Der er udsendt første nyhedsbrev fra Sjelle ByVarme
  2. Ansøgning om brug af kirkejord er tilsendt. Men menighedsrådet var ikke fuldtallige ved deres møde 2024-04-18 så der kan ikke tages beslutning.
  3. Vi venter stadig på svar fra Erhvervsstyrelsen mht CVR-nummer
  4. Første version af Tilslutningsaftalen er klar til gennemsyn.
  5. Henrik Bielefelt fra Sustain er ikke vendt tilbage endnu med beregninger. Det forventes i indeværende uge.
 3. Tilslutningsaftalen har været forbi en advokat og få kommentarer blev gennemgået. Vi skal have disse indarbejdet. Ligeledes gennemgik vi selv aftalen og fik rettet til så den kan bruges til underskrift. Tilslutningsaftalen skal opdateres (Jesper L)
 4. Plan for indhentning af underskrifter blev gennemgået igen og vendt. Den nye plan er:
  1. Inden 17/5-2024 har vi været rundt til alle for at få underskrifter
  2. Den. 2/5-2024 holder vi “kom ind og skriv under” i forsamlingshuset. Steen har reserveret.
  3. Den 29/5 (og hvis der er 40 underskrifter) er fortrydelsesfristen udløbet, og projektet er dermed en realitet. Der skal der indkræves 25000kr af hver af underskriverne for at blive andelshaver.
 5. Vi har startet design af et taktsblad, men afventer de endelige tal fra Henrik Bielefelt fra Sustain.
 6. Udestående aftaler iøvrigt:
  1. Vi skal kontakte Henrik Bielefeldt om nøgletallene vedr. justeret projektforslag. Fokus på ”trappemodellen” for afregning efter m2 pris. (Jesper Y)
  2. Vi skal også have Henrik Bielefeldt til at komme med et kvalificeret bud på hvilken konsekvens et mindre antal tilsluttede i 2025 vil have. F.eks. At vi ender på 50 huse (Jesper Y)
  3. Kontakt til mulige tilskudsgivere (Søren)
  4. Der skal laves en seddel til ejendomsmæglere som tillæg til boliger til salg i Sjelle, med “reklame” for projektet (Jesper L)
  5. Der skal laves opslag med “fremdrift” i FaceBook grupper. (Jesper L)

Referent Jesper Lillesø