Referat af møde 2. april 2024

Fremmødte

Fuldtallig: Jesper Lillesø, Søren Nedergaard, Jesper Yde Knudsen, Niels Jacobsen og Steen Frøslev

Referat:

 1. Velkommen
 2. Opfølgning på sidste møde
  1. Oprettelse af Sjelle ByVarme A.m.b.a. er indsendt til virk.dk Det kan tage op til 14 dage at få CVR-nummer
  2. Bankkonto kan først oprettes efter vi har CVR
  3. Hjemmeside er oprettet byvarme.sjelle.dk
  4. Beregner er flyttet, samt referat. Der mangler at blive kopieret lidt mere af
   arbejdsgruppens arbejde.
  5. Indtjekningslisten er renskrevet
  6. Rårups tilslutningsaftale er tilsendt, og mangler at blive tilrettet til vores brug.
  7. Naboskabers invitation d. 10/4 er modtaget
 3. Plan for indhentning af underskrifter blev gennemgået og vendt. Vi deler potentielle andelshavere op i 2 grupper: Gruppe 1 er dem som er på listen fra den stiftende generalforsamling, og gruppe 2 dem som har gasfyr som i det potentielle forsyningsområde men som ikke var til den stiftende generalforsamling. En foreløbig plan er:
  a. Inden 14/4-2024 har vi været rundt til gruppe 1 for at få underskrifter
  b. Inden 28/4-2024 har vi været rundt til gruppe 2 for at få underskrifter
  c. F.eks. 2/5-2024 er deadline for underskrifter, og samme dag/aften holder vi “kom ind og skriv under” i forsamlingshuset. Steen reserverer.
  d. Ca 14 dage efter deadline (og hvis der er 35 underskrifter) skal der betales 25000kr af hver af underskriverne for at blive andelshaver.
  Niels laver en liste af navne og adresser på gruppe 2
 4. Aftaler iøvrigt:
  1. Vi skal have sendt en mail ud til modtagerne af Sjelle-nyhedsbrev. Indhold skal kun handle om Sjelle ByVarme. Det skal forberede folk på at nu “kører toget” og at de vil blive kontaktet med henblik på at give en potiv tilkendegivelse. Vi linker også i grupperne på FaceBook (Steen)
  2. Vi skal kontakte Henrik Bielefeldt om nøgletallene vedr. justeret projektforslag. Fokus på ”trappemodellen” for afregning efter m2 pris. (Jesper Y)
  3. Vi skal også have Henrik Bielefeldt til at komme med et kvalificeret bud på hvilken konsekvens et mindre antal tilsluttede i 2025 vil have. F.eks. At vi ender på 50 huse (Jesper Y)
  4. Der skal laves en ansøgning Menighedsrådet om benyttelse af kirkejorden i Sjelle til Termonet. (Jesper L) Denne skal sendes til Menighedsrådet (Steen)
  5. Der skal laves en tilslutningsaftale baseret på Rårups tilslutningsaftale som skal bruges til underskriftindsamlingen (Jesper L)
  6. Kontakt til mulige tilskudsgivere (Søren)
  7. Der skal laves en seddel til ejendomsmæglere som tillæg til boliger til salg i Sjelle, med “reklame” for projektet (Jesper L)

Referent Jesper Lillesø