Referat af konstituerende møde 22. marts 2024

Fremmødte:

Fuldtallig: Jesper Lillesø, Søren Nedergaard, Jesper Yde Knudsen, Niels Jacobsen og Steen Frøslev

Referat:

 1. Velkommen
 2. Konstituering
  • Formand Jesper Lillesø (valgt direkte på stiftende generalforsamling den 19. marts 2024)
  • Kasserer: Jesper Yde Knudsen
  • Referent: Steen Frøslev
  • Bestyrelsesmedlem Søren Nedergaard
  • Bestyrelsesmedlem Niels Jacobsen

Tegningsberettiget er Formand, næstformand og kasserer

Aftaler fra mødet:

 • Jesper Lillesø:
  • Opretter selskabet Sjelle ByVarme a.m.b.a. på virk.dk
  • Efterfølgende opretter konto hos Sparekassen Danmark, Galten
  • Opretter subdomæne på Sjelle.dk
  • Flytter beregner og referat mv. fra Stiftende generalforsamling, og kopierer relevant materiale fra arbejdsgruppens arbejde o.lign til det nye subdomæne.
 • Jesper Yde Knudsen:
  • Kontakt til Henrik Bielefeldt om nøgletallene vedr. justeret projektforslag. Fokus på ”trappemodellen” for afregning efter m2 pris.
 • Steen Frøslev:
  • Renskriver ”indtjekningslisten” fra Generalforsamlingen til Jesper Lillesø
  • Fremsender Rårups Tilslutningsaftale til Jesper Lillesø
  • Videresender invitationen fra NaboSkaber om møde den 10. april vedr. projekt om andelsbofælleskab i Sjelle

Aftaler i øvrigt:

 • Der skal laves en ansøgning til Menighedsrådet om benyttelse af kirkejorden i Sjelle til Termonet.
 • Susanne Skårup har lavet en intern vvm screening – Henrik Bielefeldt skulle udfylde noget her!
 • Der udarbejdes konkret tilbud om tilslutning til Sjelle ByVarme nu… og tilslutninger senere.
 • Der afholdes hurtigst muligt ny bestyrelsesmøde. Jesper Lillesø indkalder.