A.m.b.a. er oprettet

Sjelle Bylaug og Arbejdsgruppen for projektet “Kollektiv varme med Termonet” har nået sit mål med at etablere et grundlag for oprettelse af et A.m.b.a. med det formål at Sjelle by får etableret Termonet som den fremtidige varmeforsyning i Sjelle.

På Borgermødet den 19. marts 2024 mødte henholdsvis 51 og 45 Sjelleborgere frem i Sjelle Forsamlingshus, hvor programmet var “Fremlæggelse af justeret projekt Kollektiv varme med Termonet” og stiftende generalforsamling med godkendelse af vedtægter og valg af bestyrelse til Sjelle ByVarme A.m.b.a.

Fremlæggelse ved Henrik Bielefeldt

23 Sjelleborgere indtegnede sig straks, som gav både tale- og stemmeret på den stiftende generalforsamling. Alle fremmødte kunne delta i generalforsamlingen.

Fremlæggelse ved Henrik Bielefeldt

Forslag til vedtægter blev godkendt enstemmigt, hvorefter der var valg til bestyrelsen.

Første formand for Sjelle ByVarme er Jesper Lillesø. Bestyrelsesmedlemmer er: Jesper Yde Knudsen, Niels Jacobsen, Søren Nedergåaard og Steen Frøslev.

“Det er historisk for Sjelle By, men også for Skanderborg, at det nu er en realitet, at landsbyens borgere er gået sammen om at danne et selskab med det formål at blive en varme-selvforsynende landsby med den mest grønne og bæredygtige kollektive varmeforsyning, som nedsætter CO2 aftrykket markant. Det kan vi godt være stolte af i Sjelle.”