Kom ind og skriv under

Nu er det muligt at tilmelde sig lokal fællesvarme fra Sjelle ByVarme

I morgen, torsdag d. 2/5-2024 er der mulighed for at komme i forsamlingshuset i Sjelle for at underskrive tilslutningsaftalen, og komme med spørgsmål.

Så mød op i Sjelle forsamlingshus kl. 1930, torsdag den 2/5-2024.

Det er et supplement til at vi også kommer rundt til hver enkelt af jer.

Siden sidst har vi fået CVR nummer, lavet en endelig tilslutningsaftale, og et takstblad. Alle disse ting kan I finde på byvarme.sjelle.dk Det er vigtigt at sige at der er et mindste antal husstande her i første omgang, som kræves før bestyrelsen kan forsvare at gå i gang. Vi har i bestyrelsen sat grænsen til 40 husstande – så passer tallene I så på generalforsamlingen.

Tidsplanen siger lige nu at vi kommer rundt til jer alle inden 19/5-2024. Det vil dreje sig om at få bindende tilsagn. Når vi derefter kan konstatere, at vi har den rette mængde bidende tilmeldinger, så vil vi bede om betaling for andelsbevis.

Husk at spørge hvis der er noget som I mener der mangler svar på.

Spørgsmål kan sendes til Byvarme@sjelle.dk

På vegne af Sjelle ByVarme

Jesper Lillesø, formand